En familjehistoria – Prolog Line 6

2018-11-26

Jag hoppas kunna skildra Jacobssons historia på ett intressant sätt som är till gagn för släktens familjemedlemmar. Min förhoppning är även att få hjälp med den Amerikanska grenen av ”Jänkarna”.

Familjen Jacobssons är en familjehistoria som startar så långt jag vet tillbaka på Per Augusts sida till 1720 NN Jacobsson med hustru född 1724 men i nuläget okänt namn därav namnet ”The Jacob´s)  och på Anettes sida till 1715 med Johan Månsson med hustru Lisbeth Persdotter (1718) och 1716 med Jon Håkansson med hustru Sisela Olofsdotter (1719).

Att jag benämner de båda sidorna till Per Augusts och Anettes sida är att jag känner till dem bäst genom berättelser från mamma Laila som berättat för mig och är min  mormors mor Ettys  (Ätty enligt kyrkböcker) sida av släktträdet. Det är även denna sida på trädet som Jacobssons härstammar från.

Naturligtvis finns även en familjegren bakåt i tiden från Herman Larsson men där är äldsta i nuläget kända person född 1858. Mycket möjligt att mer fakta kommer fram vilket är förhoppningen.

Historien kommer till största delen att handla om Per August och Anette Jacobssons livsverk med sex (7 barn) barn varav tre söner (Elmer, Sigurd och Yngve) lämnade Öland och Sverige för ett liv på andra sidan Atlanten och en dotter (Etty) och en son (Alm) kvar på Öland. Dottern Olga gick bort endast drygt ett år gammal. Det finns även en förstfödd med okänt namn och kön som föddes 1893.

Totalt har jag hittat tolv släktlinjer (på min sida) med start 1715 resp. 1716 som jag benämner Line 1. Tveksamt om det går att komma längre tillbaka i tiden, möjligen en generation men inget jag har koll på i nuläget. Yngsta delen är Line 12 där mina Barnbarn Seth född 2016 och Tex född 2018 men det kan tillkomma fler ”Line”.

En rätt häftig resa i 12 generationer eller fler ska jag försöka åter ge ur mitt perspektiv.

The Jacobs Line 1-6

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *